Oljeutsläppande fartyg taget på bar gärning

Ett flygplan från Frivilliga Flygkåren upptäckte på på lördagen ett fartyg som släppte ut olja i farledsstråket söder om Öland.
När kustbevakningens flygplan nådde fram hade fartyget, registrerat på Isle of Man, upphört med oljeutsläppet. Men en 13 kilometer lång oljesträng syntes efter fartyget. Kustbevakningen tog prover på utsläppet och analys visar att det var mineralolja. En olja som vid utsläpp innebär böter och en så kallad vattenföroreningsavgift för den skyldige. Det misstänkta fartyget stoppades senare av ett kustbevakningsfartyg söder om Ystad och fick ligga kvar vid kaj för fortsatt förundersökning. Befälhavaren på det misstänkta fartyget nekar till att ha släppt ut olja. Men andre maskinisten erkänner vid förhör att han av misstag släppt ut oljan. Fartygsbesättningen har fått lämna en deposition på böter och vattenföroreningsavgift och får nu fortsätta sina resa. Förundersökning är inledd och den misstänkta fartygsbesättningen har ett rättsligt efterspel att vänta.