Organdonatorer sökes

Hjärt- och lungsjukas länsförening i Blekinge vill starta ett projket för att få fram fler organdonatorer och har nu sökt ekonomiskt bidrag från Landstinget.
Föreningen vill öka det informationsarbete som man fram tills nu har bedrivit, genom att vända sig till fler organsiationer och föreningar. För att kunna genomföra kampanjen har föreningen sökt närmare 40 000 kronor under två år.