Dietister tackar nej till skolhälsovården

De barn som remitteras från skolhälsovården till landstingets dietister kan komma att nekas hjälp i framtiden.
Dietisterna har trots att det inte finns något avtal med kommunerna tagit hand om barnen. Men i takt med det ökade behovet av dietister kan man tvingas prioritera bort barnen. I ett brev till Karlskrona och Ronneby kommun skriver Kjell Enderborn, verkshamhetschef på medicinkliniken i Karlskrona, att man vill ha ett möte med kommunerna för att diskutera utvecklingen. I brevet uppmanas också kommunerna att inrätta egna dietisttjänster.