Sölvesborg får EU-miljoner

Sölvesborgs kommun får 1,2 miljoner kronor från EU till att kartlägga vilket behov såväl näringslivet som skolor och annan kommunal verksamhet har i framtiden.

– De närmaste 10 åren går många äldre och erfarna personer i pension och då gäller det att yngre förmågor kan ta över, förklarar Ann-Charlott Andersson, som jobbar med utvecklingsfrågor på Sölvesborgs kommun.

De 1,2 miljonerna ska alltså användas till att kartlägga var behoven finns.

Nästa år söker kommunen och näringslivet i Sölvesborg nya EU-pengar till utbildningar och kompetensutveckling på dom områden där behoven finns.