Tullen vill lära ut sin metod till andra

Blekingetullen har utvecklat en egen metod för att spåra smugglare.

Nu vill tullen använda sina kunskaper för att utbilda kollegor i landet, skriver Blekinge Läns Tidning.

Medoden handlar om att tullen samlar information om resande och analyserar den.

Tack vare sin erfarenhet kan man sedan urskilja smugglare från andra. Det handlar alltså uteslutande om urval.

Hittills i år har tullen i Blekinge gjort tillslag på uppemot 60 kilo narkotika. Mest har det varit amfetamin i tillslagen.