Brunare vatten ett gott tecken

Vattnet i många sjöar i södra Sverige har de senaste tio åren återigen blivit allt brunare, något flera forskare anser är bra.

Peter Rosén har tillsammans flera andra forskarkollegor analyserat bottensediment i trettiotal sjöar i Sydsverige.

Han har kommit fram till att de här sjörna hade ett mycket brunare vatten för 150 år sedan.

Allt brunare vatten
– Paradoxalt har det blivit klarare sen 1850-talet men att vi nu ser en viss återhämtning, säger Peter Rosén.

När försurningen från industrier och bilismen på allvar började påverka vattendragen från 1930 talet gjorde försurningen vattnet i sjöarna klarare.

De senaste 15 åren har man däremot lyckats minska det försuraningen och vattnet i sjöarna har återigen blivit brunare.

Inte oroad över framtiden
Många har oroats och slagit larm över den här förändringen, men Peter Rosén på Umeå universitet är inte dugg oroad.

– Nu sker det en återgång till mer naturliga PH-värden. Det tror jag de flesta gläds åt när vi kanske kan minska på våra kalkningsinsatser, säger han.

Det här alltså ett gott tecken på att sjöarna blir allt friskare?

– Ur miljösynpunkt är det så, men sen så finns det en annan aspekt då vattenkvaliteten för dricksvattnet blir sämre, säger Peter Rosén.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se