Netport utökar i Karlshamn

I sommar påbörjas med Karlshamns kommuns hjälp bygget av Netports nya hus på högskoleområdet i Karlshamn.

Tanken är att det attraktiva läget på Östra Piren ska locka nya företag att etablera sig i kommunen.

Kommunen går i borgen
Samuel Henningsson, vd för kompetenscentret Netport Karlshamn, säger att med de nya företagen skapas nya arbetstillfällen.

Dessutom kommer fler studenter och invånare att lockas till kommunen, enligt honom.

Karlshamns kommun har redan beslutat att gå i borgen för nybygget med 26,5 miljoner kronor.

Medier och digitala upplevelser
Enligt Samuel Henningsson är risken liten att kommunen skulle förlora pengarna.

– Lokalerna i de hus vi tidigare byggt här på Östra Piren har blivit uthyrda och allt talar för att det blir likadant nu, säger han.

I den nya byggnaden ska företag inom den senaste data- och medietekniken etablera sig, förklarar Samuel Henningsson.

– De ska ha inriktning på Netports tre fokusområden nya medier, digitala upplevelser och intelligent logistik.

Många fått jobb
Netport Karlshamn AB drivs av BTH, Karlshamns kommun och näringslivet. Kompetenscentrets främsta uppgift är att skapa nya arbetstillfällen.

Enligt Samuel Henningssons egen statistik har Netport sedan starten 2001 bidragit till att 35 nya företag etablerat sig och att 264 nya arbetstillfällen skapats.

Genom den nya byggnaden tror han på ännu fler nyetableringar, invånare och studenter till Karlshamn.

Helena Strömblad
helena.stromblad@sr.se