Sovande sjöman orsakade olycka

Det var en sovande besättningsman som orsakade att en fiskebåt i november förra året gick på grund vid inloppet till Karlskrona konstaterar Sjöfartsinspektionen.

Sjöfartsinspektionen bekräftar därmed den utredning som polisen gjorde efter olyckan.

Somnade i en fåtölj
Det var den 8 november som en fiskebåt från Västkusten gick på grund i Blekinge skärgård.

Befälhavaren hade bett en av besättningsmännen att väcka honom när de närmade sig Karslkrona, men besättningsmannen somnade själv i en fåtölj på båtens brygga.

Vid grundstötningen räddades de fyra besättningsmännen av Sjöräddningen. Fartyget blev så illa skadat att det fick skrotas. 

Dömdes för vårdslöshet i sjötrafik
Polisutredningen av olyckan ledde till att besättningsmannen som somnade dömdes till böter för vårdslöshet i sjötrafik.

I Sjöfartsinspektionens rapport slås fast att olycksorsaken var att besättningsmannen somnat på sin post.

Vidare anser myndigheten att det funnits brister i kommunikationen mellan sjöräddningscentralen MRCC och Sjöfartsinspektionens beredskapsinspektör.