Astmaförbundet kräver ny mätutrustning

Astma- och allergiförbundet i Blekinge kräver att alla länets vårdcentraler med astmasköterskor ska få tillgång till ny utrustning som kan mäta astman bättre.

Det förbundet kräver är fenomätning, en ny utrustning som på ett enkelt sätt kan mäta hur allvarlig astman är.

Idag finns den utrustningen bara på barnklinikerna i Karlshamn och Karlskrona.

Eskil Hedberg, ordförande i astma och allergiföreningen i Ronneby, anser att utrustningen borde köpas in på fler ställen.

– Den bör finnas på alla vårdcentraler som har ett astmateam. Fenomätaren är enkel att hantera och kostar relativt lite i inköp, säger Eskil Hedberg.