Oklarheter kring sparförslag

Den politiska majoriteten i landstinget vet fortfarande inte säkert hur Blekingesjukhuset ska spara in 60 miljoner.
För tre veckor sen lade sjukhusledningen fram sitt förslag på hur Blekingesjukhuset ska spara 60 miljoner kroner. Deras förslag handlar bland annat om minskad köpt vård från andra landsting och om stängning av flera avdelningar. De aktuella avdelningarna är utbildningsavdelningen KUBA och Familje-BB i Karlshamn och en vårdavdelning på medicinkliniken i Karlskrona. Men den politiska majoriteten som styr landstinget i Blekinge, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, är fortfarande inte helt på det klara med hur besparingarna ska gå till. Förslaget som de kommer att lägga fram på tisdagen på ett extrainsatt möte med landstingsstyrelsens arbetsutskott bygger på det ursprungliga tjänstemannaförslaget men med en del frågetecken. Enligt Claes Jansson (mp) som sitter i landstingsstyrelsen för miljöpartiet finns det vissa konsekvenser som inte är belysta. -Vi har haft lite funderingar på bland annat KUBA, BB-lätt och på medicinavdelningen, säger Claes Jansson. Enligt honom är det stor sannolikhet att man kommer till att man kommer överens om vissa delar, men låg sannolikhet att man måste justera vissa delar av förslaget.