Anklagas för etisk diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kommer att driva ett ärende mot Arbetsförmedlingen i Karlskrona.

Ärendet gäller en kvinna som känt sig kränkt efter att hon blivit hänvisad till aktiviteter för invandrare, fast hon sagt till sin handläggare att hon är svensk.

Handläggaren ska också ha kommenterat kvinnans språk, och sagt att hon pratade konstigt.

Om ett par veckor ska Arbetsförmedlingen och DO mötas för att diskutera fallet.

Kommer man inte fram till en lösning stämmer DO arbetsförmedlingen i Karlskrona för etnisk diskriminering.