Granbarkborren vaknar i värmen

Den senaste tidens varma väder har gjort att skadeinsekten Granbarkborrens svärmning nu är i full gång.

Enligt skogskoncernen Södra så har mycket höga fångster bland annat uppmätts i Ronneby.

Fångster som enligt koncernen är högre jämfört med förra årets.

Södra uppmanar nu skogsägare att snabbt leta upp och avverka skadade träd.