Astmatiker kan få nya maskiner

Primärvårdsförvaltningen i Blekinge håller med Astma- och allergiförbundet om att det behövs ny utrustning på vårdcentralerna för att kunna mäta astma.

Sveriges Radio Blekinge har tidigare berättat att Astma- och allergiförbundet kräver nya astmamaskiner till alla vårdcentraler där det finns astmasköterskor.

– Det är klart att om det är en medicinska vinst så ska vi införa dem, säger Ingrid Hoffman på primärförvaltningen.

Det finns redan öronmärkta pengar men primärvården väntar på är att apparaterna ska godkännas av SBU, Statens beredning för medicinskt utredning.

SBU skriver på sin hemsida att de ska vara klara med utredningen om astmaapparaten i sommar.