V vill ha gratis kollektivtrafik i länet

Vänsterpartiet i Blekinge lanserar idén att kollektivtrafiken i länet ska bli gratis.

Den så kallade klimattaxan ingår i en två veckor lång kampanj tillsammans med nio andra distrikt i landet.

För att öka andelen resor i kollektivtrafiken föreslår vänsterpartiet storskaliga försök med nolltaxa under ett antal år.

Partiet anser att det behövs ett radikalt nytänkande i trafikpolitiken.