Torskfiskestopp på gång

Ett beslut om ett torskfiskestopp i Östersjön kan komma i slutet av denna vecka. EU-kommissionen väntas också ta beslut om att förbjuda den gamla sortens trål till förmån för en ny mer skonsam trål.
I torsdags hölls ett möte mellan EU-kommissionens fiskedirektorat och företrädare från Sverige, Danmark och Tyskland om nödåtgärder för att rädda torsken i Östersjön. -Vid mötet diskuterades en tidigareläggning av sommaruppehållet för torskfisket, säger departementsråd Robin Rosenkranz på jordbruksdepartyementet. Datum som nämndes var den 15 april och den siste april. Dessutom diskuterades ett förbud för den gamla typen av trål med så kallad diagonalmaska som fångar en betydande mängd av småtorsk som är mindre än tillåtna 38 cm. I stället skulle man bara tillåta en ny sorts trål den så kalla bacomtrålen som är försedd med speciella fönster som släpper igenom småtorsken. -Det fanns en samstämmighet om att förbjuda den gamla typen av trål och att bara tillåta bacomatrålen, säger Bengt Kåmark på Fiskeriverket. På torsdag hålls ett nytt möte i Bryssel och Bengt Kåmark håller det för troligt att kommissionen då presenterar ett förslag om både tidigareläggning av sommarupphållet och ändrade redskapsbestämmelser. Kommissionen kommer att också att kalla till ett möte med medlemsländerna denna vecka. Därefter kan kommissionen fatta sitt beslut. Skulle kommissionen stoppa torskfisket i EU-vatten gäller detta stopp såväl för EU-fiskare som fiskare från Polen och Baltikum. Beträffande ändrade redskapsregler måste dock länderna på andra sidan Östersjön konsulteras, säger Robin Rosenkranz.