Människor byts ut mot datasystem

Kronofogdemyndigheten i Blekinge ska minska sin personalstyrka kraftigt inom dom närmsta åren. Orsaken är de stora besparingskrav som myndigheten står inför.
Det är investeringskostnaderna för det rikstäckande datasystem, som är under installation, som gör att kronofogdemyndigheten tvingas till besparingar. År 2006 ska de pengar som lånats av staten vara återbetalda och det här kommer att lösas genom att inte återbesätta tjänster efter anställda som går i pension. Det här innebär en kraftig reducering av personalstyrkan i Blekinge. För närvarande arbetar 36 personer på myndighetens kontor i Karlskrona och Karlshamn och av dessa kommer fjorton personer inom de närmaste sex till sju åren att gå i pension. Men trots att dessa tjänster inte återbesätts hävdar Conny Jörneklint, regiondirektör i Blekinge, att det inte kommer att påverka verksamheten. -När vårt nya datasystem fungerar på ett tillfredsställande sätt kommer det mer än väl att svara mot den medarbetarbesparing som vi gör, säger han. Han håller inte heller med om att man byter ut människor mot datorer. -Den tekniska utvecklingen gör att datasystemet kan ta över enklare uppgifter allt medan medarbetarna kan arbeta med intressantare och mer fördjupade uppgifter, säger Conny Jörneklint.