Vill rädda skolorna med höjd skatt

För att rädda kvar skolorna i Ronneby föreslår kommunbygderådet att man ska höja kommunalskatten.

På grund av ekonomin och svikande elevunderlag pågår det en utredning kring vilka skolor i kommunen som ska läggas ner.

Kommunbygderådet, som har gjort en egen konsekvensbeskrivning, anser att man måste väga det här mot en levande landsbygd.

Ordföranden Jens Bengtsson säger till Blekinge Läns Tidning att sämre service på landsbygen leder till lägre inflyttning och mindre nybyggnationer.

Därför föreslår de en höjning av kommunalskatten för att rädda skolorna.