Lyckat utlandsprojekt

Länsarbetsnämndens arbete med att bygga upp en fungerande struktur inom arbetsmarknadsområdet i Armenien har gått över förväntan.
Projektet, som finansieras med hjälp av pengar från biståndsorganisationen SIDA, påbörjades för fyra år sedan och börjar nu ge resultat. Projektet genomförs tillsammans med kollegor från Litauen, där länsarbetsnämnden redan varit med och moderniserat landets arbetsförmedlingar.