Ny skolorganisation dröjer

Det är fortfarande oklart hur den nya skolorganisationen i Sölvesborgs kommun kommer att se ut.
Under snart ett år har förskolor och skolor varit föremål för översyn av besparingsskäl och för att man i framtiden ska kunna anpassa verksamheten efter elevunderlaget. Från politiskt håll har man bland annat diskuterat att riva skolan i Gammalstorp och ersätta den med paviljonger samt att flytta mellanstadieeleverna i Nogersund till en annan skola. Sedan nya förslag lagts fram från såväl skolpersonal som oppositionspartierna har barn- och utbildningsnämnden beslutat att utreda frågan på nytt. Tidigast i höst väntas ett politiskt beslut kring skolverksamheten i Sölvesborg.