Många spekulanter på Hanö

Svensk Fastighetsförmedling bjöd på torsdagen ut stora delar av Hanö till försäljning vilket oroar Hanös byalag.

Fastigheten som är för försäljning omfattar närmare 200 hektar och består framförallt av betes- och skogsmark.

Området upptar större delen av Hanö och säljs ut genom ett anbudsförfarande.

Sven-Robert Kroon, vid Svensk Fastighetsförmedling i Kristianstad, säger att han blivit fullkomligt nedringd på torsdagen av spekulanter och journalister.

Yngve Karlsson, som är ordförande i Byalaget på Hanö, hoppas på att staten köper hela området och gör det till naturskyddsområde.

– Ön är specifik och den bör vara till allmänhetens förfogande, säger Yngve Karlsson.

De delar av ön som är till försäljning ägs av flera personer.