Dagsböter för insiderbrott

Två före detta anställda på Volvo i Olofström dömdes idag av Blekinge tingsrätt för insiderbrott. Männen döms till villkorlig dom och dagsböter.
De två före detta Volvoanställda har enligt tingsrätten gjort sig skyldiga till insiderbrott genom att utnyttja sin kännedom om en kommande stororder mellan Volvo och ett börsnoterat företag. Båda männen ingick i den projektgrupp inom Volvo som tog ställning till de anbud som kom in och fick därför i ett tidigt skede vetskap om vilket företag som skulle få ordern. Kunskap som de båda medarbetarna, enligt tingsrätten, utnyttjat för att köpa aktier i det börsnoterade företaget innan affären blev offentlig. När ordern värd 20 miljoner kronor mellan Volvo och företaget blev känd steg aktiekursen med 73 procent och genom sina aktieköp tjänade de båda medarbetarna sammanlagt 26 400 kronor. Vid huvudförhandlingen nekade männen till brott och hävdade att de inte visste att aktieköpen var olagliga. Tingsrättens bedömning är dock att männen borde haft kännedom om vilka regler som gäller och anser därmed att männen brutit mot insiderlagen. Båda männen döms till villkorlig dom och drygt 10 000 kronor i dagsböter. Dessutom ska den vinst på drygt 26 000 kronor som männen gjort på aktieköpen förverkas. Männen har idag inte kvar de tjänster de hade på Volvo när de omtvistade aktieköpen gjordes.