RÖDEBYDRAMAT

Friad 50-åring kan få skadestånd

Den frikände 50-åringen kan få ett stort skadestånd för att han varit frihetsberövad i nära sju månader.

Skadeståndet till mannen kan handla om 200 000 kronor, förutsatt att en friande dom blir slutresultatet också efter ett överklagande.

Bara tiden som 50-åringen varit frihetsberövad skulle kunna ge honom över 100 000 kronor i skadestånd beräknat på Justitekanslerns praxis.

Häktat över ett halvår
Men han skulle också kunna få det dubbla eftersom han varit misstänkt för mord och för det stora mediala intresset kring honom.

Den nu frikände 50-åringen har suttit frihetsberövad i totalt 201 dagar. Han anhölls natten den 6 oktober när polisen kom till gården efter dödskjutningen.

Sedan dess har han suttit frihetsberövad fram till det att rättegången mot honom avslutades för drygt två veckor sedan med att häktningsbeslutet mot honom hävdes.

15 000 kronor per månad
Justitiekanslern, JK, som handlägger och fattar beslut om skadestånd beviljar i normalfallen 20 000 kronor i ersättning för den första månaden och sedan 15 000 kronor per månad.

Ersättningen utgår för bland annat lidande, förlorad inkomst och utgifter i samband med frihetsberövandet.

Men utöver tiden kan också andra faktorer ha betydelse.

Mord allvarlig anklagelse
För 50-åringens del kan både det faktum att han har varit åtalad för mord och att media har fokuserat mycket på honom ha stor betydelse.

– Har man varit frihetsberövad för mord så kan det vara så att man får dubbel ersättning, säger Britt-Mari Lundgren, byråchef på JK.

Britt-Marie Lundgren säger dock att det finns fall då JK inte har beviljat skadestånd.

Komplicerat skadeståndsfall
Till exempel om den som varit frihetsberövad själv har bidragit till det genom sitt handlande eller om personen har erkänt.

I 50-åringens fall är det komplicerat och Britt-Marie Lundberg kan inte nu säga hur JK skulle ställa sig till en skadeståndsansökan från honom.

– Jag kan idag inte svara på hur vi skulle se på den saken. Vi får vänta på att vi får en eventuell ansökan hit och sen får vi ta ställning till hur vi ska se på ersättningsfrågan, säger hon.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se