Ingen läcka i Ronnebys Brunnsbad

Trots att kommunen på torsdagseftermiddagen började fylla Brunnsbadsbassängen med vatten så har ännu inget läckt ut.

Sedan nya sprickor upptäckts i badet har kommunen befarat att bassängen skulle läcka och att badet därmed inte skulle kunna öppna den här säsongen.

Under helgen fortsätter bassängen fyllas och i nästa vecka räknar man med att veta om badet kan öppna eller inte.

Nu är bassängen fylld till en meter på den djupa delen och hittills har det inte märkts av något läckage.

Bassängen ska nu fyllas upp helt och den är hela tiden under uppsikt, förklarar bassängsansvarige Peter Nilsson.

– Som det är nu rullar vi på som vanligt och räknar med att öppna, säger han.

Om Brunnsbadet kan öppna blir det först i nästa månadsskifte. I mitten av nästa vecka hoppas man kunna veta säkert.

Det kommer ta minst två veckor till att få bassängen helt full.