Rödebydramat

40 år gammal dom grundade för friandet

Tingsrätten granskade 40 år gamla domar för att få vägledning i mordrättegången mot pappan i Rödeby.

Den friande domen i Rödebytragedin är i mångt och mycket ett eko från en händelse i slutet av sextiotalets Stockholm.

HD-domar till grund
Tingsrätten friade 50-åringen från Rödebydramat eftersom han bedömdes vara så omedveten om sitt handlande att han inte haft uppsåt att döda eller skada.

För att nå den slutsatsen har rätten lusläst bland annat 40 år gamla avgöranden i Högsta Domstolen. 

Den som läser dedomarna känner igen flera detaljer från Rödebyrättegången.

Sköt två personer i Stockholm
I en dom från 1968 hade en man länge upplevt sig trakasserad och störd av ungdomar i kvarteret.

Han var i vanliga fall skötsam men var i bristande psykisk balans. Mannen hade kontaktat polisen, men inte fått någon hjälp.

En kväll när ungdomarna störde gick han ut med en pistol och sköt två personer som skadades allvarligt.

Dömdes för vållande av kroppskada
Rättspsykiatriska experter slog fast att mannens minne, precis som 50-åringens, var ”utraderat” under skotten.

Högsta Domstolen friade sedan mannen från mord- och dråpmisstankarna eftersom han varit så desperat att han inte klarat av att överväga situationen.

Till skillnad från Rödebyrättegången dömdes dock den mannen till fängelse för grov misshandel.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se