Vill att Östersjön ska bli pilotområde

Östersjön ska bli ett pilotområde för internationellt samarbete om havsmiljön.

Förslaget om pilotområdet är ett förslag från regeringens havsmiljöutredare Göran Enander.

Hans förhoppning är att  miljöåtgärder på så sätt ska sättas in tidigare och bli mer effektiva.

Utredaren föreslår också att Helsingforskommissionen bör leda arbetet,

Föruttom det vill Göran Enander ha en forskarpanel för Östersjön och den ska ha FN:s klimatpanel IPCC som förebild.