Friskola får kritik av Skolverket

En friskola i Karlskrona får kritik för att de skrivit ut en elev från skolan utan att ha ett godkännande från mamman som är vårdnadshavare.

Enligt Skolverket har friskolan bristande rutiner kring utskrivning av elever.

Även den skola i norra Sverige, som flickan senare började på, får kritik för att de skrev in henne utan att det fanns ett skriftligt godkännande.

Blekinge Läns Tidning skriver att det var pappan som tog initiativ till skolbytet.