Glasdörrar på skolor kan vara farligt

Alla Blekinges skolor måste riskbedöma alla sina glasdörrar som finns inom verksamheten.

Det är Arbetsmiljöverket som kräver att kommunerna ska ha rutiner för att undersöka och riskbedömma glasdörrarna i skolorna.

Bakgrunden är att det runt om i landet har skett allvarliga olyckor där elever skadat sig på dörrarna.

Ett exempel kommer från Karlskrona. Där blev en elev knuffad in i en glasdörr så att rutan krossades och splitter träffade andra skolbarn.

Eleverna hade tur och fick inga allvarliga skador.