Vill föra dialog med företagen i länet

Region Blekinge vill öka tillväxten i länet och därför ska de arrangera möten i alla länets kommuner för att kunna föra dialog med företagen.

Bakgrunden till de planerade mötena ute i kommunerna är det kommande handlingsprogrammet som har tagits fram för att öka tillväxten.

Enligt Sissi Sturesson på Region Blekinge är viktigt att företagen är med i den processen eftersom det är i företagen tillväxten sker.