Arter hotade när fåglarna blir färre

Antalet fåglar i Sverige har minskat de senaste 30 åren, visar en undersökning som Naturvårdsverket genomfört.

– Den här studien är djuplodande och omfattar alla Sveriges fågelarter och den visar att antalet fåglar blir färre och färre, säger Åke Lindström, professor i ekologi vid Lunds universitet.

Många arter kartlagts
Under ett år har sammanlagt nio personer arbetat med undersökningen som nu är klar.

Sammantaget är det 248 arter som regelbundet häckat i Sverige de senaste 30 åren som granskats.

De fågelarter som minskar är de som vanligtvis finns i skogs- och jordbrukslandskap.

Störst är minsknigen bland hämpling och sånglärkor.

Rovfåglarna blir fler
Sånglärkornas nedgång är nära 40 procent. I antal handlar det om flera hundra tusen sånglärkor som har försvunnit under de senaste åren.

Men det finns undantag. Ett sådant är rovfåglar där det skett en kraftig förbättring de senaste åren.

– Det är en ökning som man snarare skulle kalla en återhämtning från de katastrofalt låga nivåer som fanns i mitten på 1970-talet när rovfågelsbeståndet var kört i botten på grund av jakt och miljögifter, säger Åke Lindström.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se