Fler rävar ger färre rådjur

Rådjuren i Blekinge har fått det tuffare och antalet rådjur minskar framförallt i de norra delarna av länet, enligt Jägareförbundet.

Enligt jaktvårdskonsulenten Mattias Johansson så är en av orsakerna till rådjurens svikande antal att rävarna har blivit allt fler.

Rävskabben har minskat och det finns nu fler rävar som gärna tar rådjurskid som byte.

Större bestånd på 90-talet
Mattias Johansson säger att det idag ändå finns lagom många rådjur jämfört med det stora bestånd som fanns i början av 90-talet.

– Kanske har vi en mer normal rådjursstam nu. Vi har den rådjursstam som vi borde ha med hänsyn till trafikolyckor, skador på skog, grödor och trädgårdar, säger han.

Även om minskningen inte är fel finns det andra platser i Sverige där rådjuren blivit allt för få, enligt Mattias Johansson.

Få rådjur i norra Blekinge
I till exempel inre delen av Värmland har rådjuren nästan försvunnit de senaste åren.

I Blekinge är rådjursstammen fortfarande förhållandevis stark men det finns skillnader också inom Blekinge.

– Minskningen har skett framförallt i de norra delarna av Blekinge där markerna är något mindre gynnsamma. Längs kusten har vi fortfarande gott om rådjur tycker jag, säger Mattias Johansson.

Daniel Thörnblad
daniel.thornblad@sr.se