Filmade rättegångar ställer stora krav

Rättegångarna i landets domstolar ska börja videoinspelas i höst vilket får både ris och ros.

Den första november i år så träder förändningarna i kraft på landets tingsrätter, hovrätter och i Högsta domstolen.

Som regel kommer förhören med till exempel vittnen bara att göras en gång och sedan spelas upp om en dom blir överklagad till högre instans.

Kan snabbare rättegångar
Domstolarna överger nu också den gamla principen att bara ta hänsyn till det som muntligen framförts i rättegången.

Personalen ska nu vara beredd på att ta del av material skriftligen så att man kan korta ner tiden som rättegången tar.

Lagman Pia Johansson är positiv till förändringarna men tror att det kan ta ett tag innan man kommer in i de nya rutinerna.

– Det ställer stora krav på att man är väl förberedd inför en förhandling. Att man redan i tingsrätten ställer de rätta frågorna för att inte behöva kalla ner vittnen, målsäganden eller parten till hovrätten för förnyad bevisupptagning.

Problematiskt för rättsäkerheten
Hans Klätte är professor i straffrätt och ordförande i brottsofferjouren och han tycker att det är ett problem för rättsäkerheten att förhören som huvudregel bara ska göras en gång.

Han menar att förhören ofta måste kompletteras i hovrätten efter att en dom överklagas från tingsrätten.

Pia Johansson håller med om att ett personligt möte alltid är bäst men tycker ändå att videoupptagning har fördelar.

Bättre beslutsunderlag
Hon menar att man minns bättre ju närmare händelsen man är och det på så sätt blir ett bättre beslutsunderlag för rätten om man bara gör ett förhör som sedan kan spelas upp.

Bilderna som tas upp rätten kommer att sekretessbeläggas och bara vara tillgängliga för domstolen och de inblandade i målet.

Ljudet kommer däremot precis som tidigare att vara offentligt för allmänheten.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se