Minskade skatteinkomster för Blekingekommuner

Blekingekommunerna kommer att få betydligt lägre skatteinkomster än man tidigare trott. Svenska kommunförbundet, som skriver ner sin tillväxtprognos på grund av den svaga konjunkturen, beräknar att ökningstakten för skatteunderlaget blir betydligt lägre i år än vad man tidigare trott.
Intäktsbortfallet i Karlskrona väntas bli 29 miljoner kronor. I Ronneby och Karlshamn handlar det om minskade skatteintäkter på omkring tio miljoner kronor. För Sölvesborgs del väntas bortfallet bli runt sju miljoner kronor och för Olofströms kommun beräknas intäkterna minska med närmare fem miljoner kronor.