Gladan och Falken blir frimärke

De två skolfartygen Gladan och Falken blir motiv på ett nytt frimärke när de båda ska ingå i frimärkshäftet Segelfartyg som formgivits och graverats av Viggo och Martin Mörck.

Skonerterna Gladan och Falken har hemmahamn i Karlskrona.

De två fartygen byggdes i slutet av 40-talet och används fortfarande av marinen i utbildningen av marinofficerare.