Tullen beslagtar mycket narkotika

Varje tullare i Blekinge gör beslag av heroin och amfetamin till ett värde av 2,7 miljoner kronor per år visar en facklig rapport.

Rapporten beställdes av fackförbundet Tull-Kust för att visa på de samhällsekonomiska förlusterna med Tullverkets planerade besparingar.

Det besparingspaketet skrotades däremot nyligen.

Om tulltjänstemännen hade dragits in, skulle varje sparad krona i själva verket kosta samhället fem kronor, enligt rapporten.