Dubbla löner inom Nordic Battlegroup

Den medicinska personalen inom Nordic Battle Group har avtal som möjliggör för dem att ta ut dubbla löner.

Sveriges Radio kan på onsdagen avslöja fyra fall där sjukvårdspersonal kvitterat ut dubbel ersättning. Det handlar om personal i Småland, Örebro och på Gotland.

Går inte att kontrollera
På flygbasen i Kallinge finns tio medicinskt anställda inom Nordic battlegroup, som är anställda med samma avtal.

Plutonchefen på Kallinge säger att det inte går att ha exakt kontroll över om dubbla löner eller inte.

I hela landet har den nordiska beredskapsstyrkan nära 80 medicinskt anställda.

Jobbar i väntan på uppdrag
Det handlar om läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal och veterinärer som under beredskap har tjänstledigt med full lön från försvaret.

För att hålla uppe sin medicinska kompetens jobbar de utanför försvaret under tiden, i väntan på uppdrag.

Tanken är inte att det arbetet inte ska ge ytterligare en lön.

Men efter en granskning som fler lokala kanaler inom Sveriges Radio har gjort har alltså fyra fall upptäckts där sjukvårdspersonal kvitterat ut dubbel ersättning.

Betalas två gånger
Alice Åström (v) suppleant i riksdagens försvarsutskott tycker det är orimligt.

– Jag tycker det är skrämmande. Det innebär ju att skattebetalarna betalar de här människorna två gånger för att utföra ett arbete, säger hon.

Eftersom försvaret inte gjort någon kontroll av om dubbla löner tas ut kan det handla om betydligt fler fall än fyra.

Plutonchefen i Kallinge tycker ansvaret ligger på den enskilda individen.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se
I samarbete med SR:s reporternätverk.