700 sökte avdrag för städhjälp

Drygt 700 personer i Blekinge har i år ansökt om skattereduktion för hushållsnära tjänster hos Skatteverket och hälften av de sökande bor i Karlskrona.

360 av de sökande bor i Karlskrona. Däremot sökte endast 17 personer skattereduktion i Olofström.

Har man hyrt in så kallade hushållsnära tjänster, kan man hos Skatteverket ansöka om ett 50-procentigt avdrag på arbetskostnaden.

Totalt har 52 000 personer i hela landet sökt om avdrag.

Det vanligaste avdraget gällde städning och trädgårdsarbete.