Genteknik pekar ut bra embryon

Ett internationellt forskarlag har utvecklat ny genteknik som ska kunna identifiera vilka embryon som kan ge upphov till barn vid provrörsbefruktning.

I nuläget finns ingen bra metod att bedöma vilka embryon som är livskraftiga och därför planteras ofta flera embryon in i kvinnans livmoder.

Resultatet blir då ofta att flera embryon börjar växa.

Växer fler embryon till i livmoder, innebär det fler risker för både mamman och barnet.

– Det här är jätteviktiga rön som har kommit fram. De har utvecklat en metod för att undersöka avläsningen av gener i mänskliga embryon, säger Peter Sjöblom som är laboratoriechef på Fertilitetscentrum Stockholm.

Peter Sjöblom tror att det kan dröja minst fem år innan metoden kan börja tillämpas på fertilitetskliniker.

Björn Gunér
bjorn.guner@sr.se