Svårt att få balans i ekonomi

Flera av länets kommuner riskerar att inte nå upp till det lagstadgade kravet om en budget i balans. Om Svenska kommunförbundets prognos över skatteintäkterna stämmer kommer kommunerna behöva skära i verksamheterna.
Det rådande världsläget i kombination med en förväntad ökning av arbetslösheten har medfört att Kommunförbundet skrivit ner sin tillväxtprognos. Enligt förundets beräkningar kommer det att bli en betydligt svagare ökningstakt av skatteunderlaget och de minskade skatteintäkterna får konsekvenser för flera av länets kommuner. Om prognosen stämmer kommer samtliga kommuner utom Olofström att få svårt att klara det lagstadgade kravet på en budget i balans. För Karlskronas del pekar resultatet mot ett underskott på 38 miljoner kronor för i år. Röda siffror är också att vänta i Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby. För Ronnebys del riskerar de minskade skatteintäkterna att förvandla ett förväntat överskott på mellan 8-10 miljoner till ett underskott. Trots det blir det inte några akuta besparingsåtgäder i nuläget enligt kommunalrådet JanAnders Palmqvist (s). Men han känner en viss oro. -Visst skulle det vara bättre om de ursprungliga kalkylerna gällde även nu, säger han.