Nedläggningshot vållar oro på F17

På F17 i Kallinge vållar beskedet om att flottiljen finns med på ÖB:s lista över nedläggningshotade förband oro. 

I dag ska ÖB Håkan Syrén presentera sitt förslag för försvarsministern, och F17 väntas vara med på den lista över förband som föreslås läggas ner.

Kapten Helena Stålgren som är ställföreträdande kompanichef vid F 17 i Kallinge tror ändå att agrumenten talar för flottiljen.

– Vi visar det som vi är duktiga på, och sista ordet är ännu inte sagt, säger hon.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se