Framgångsrecept: Gör streetrace lagliga

De olagliga biltävlingarna så kallade streetrace har återigen satt igång runt om i Blekinge. En lösning kan vara att ta efter Malmö där man ordnar lagliga streetrace.  

Malmömodellen med lagliga streetrace har visat sig effektiv då de olagliga biltävlingarna enligt polisen minskat med 90 procent.

Tommy Olsson kristdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona tycker att lagliga streetrace vore ett bra sätt och säger att han gärna skulle arbeta för att öppna dörren för lagliga streetrace i Blekinge och Karlskrona. 

Men han poängterar att det också krävs att de som är intresserade av att köra tar en aktiv del i arbetet. 

Han säger att kommunen kan hjälpa till med tillstånd och avspärrningar men något ekonomiskt stöd kan den som intresserad att anordna ett lagligt streetrace inte räkna med. 

Rebecca Berndes
rebecca.berndes@sr.se