10 miljoner till klimatförbättringar

Olofström och Karlskrona får drygt 10 miljoner för att minska klimatpåverkan. Det är bidrag från Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar.

– Klimatinvesteringsprogrammen i Blekinge ger ett viktigt bidrag till klimatarbetet. Det lokala engagemanget är mycket viktigt för att vi ska nå de långsiktiga klimatmålen, säger Gunnel Horm, chef för Naturvårdsverkets enhet för investeringsprogram som administrerar bidragsansökningarna. 

Investeringarna i Blekinge handlar bland annat om satsningar på fjärrvärme, energieffektivisering i offentliga byggnader och förbättrad vindsisolering i småhus.  

Olofström får 1,4 miljoner och Karlskrona 9 miljoner. 

Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 4 460 ton per år.