ÖB har beslutsångest inför nedläggning

Sjöstridskompaniet och Marinens musikkår i Karskrona kommer att läggas ner. Det föreslår ÖB i det planeringsunderlag som på torsdagen lämnades till regeringen.

Det var inte så mycket nytt som kom fram när ÖB idag.

Väntan på besked
Däremot var ÖB på torsdagen mer svävande när det gäller framtiden för F17 i Kallinge.

ÖB Håkan Syrén förklarar att personalen på F17 måste fortsätta att vänta på besked.

Många överväganden
– Vi måste se flygvapnet i en helhet och nu när vi tittat på de operativa behoven så behöver vi drygt 60 operativa flygplan och det innebär att man skulle kunna reducera grundorganisationen, det vill säga med någon flottilj, säger ÖB.

Håkan Syrén säger också att det är en stor uppgift och man måste ta tid på sig och noga överväga vilken flottilj som ska läggas ner.

I höst väntas regeringen lägga fram den proposition som avgör försvarets framtida inriktning.

Ci Holmgren