Marinen hoppfull över sparförslag

Stabschefen Per Juliusson på marinbasen i Karlskrona är försiktigt positiv till Överbefälhavarens sparförslag som på torsdagen lämnades över till försvarsministern.

Per Juliusson säger att de delar som är viktigast för marinen, till exempel ubåtarna och stridsfartygen korvetterna, inte finns med i sparförslaget.

Däremot så hotas Sjöstridskompaniet och utbildningen av hemvärnssoldater.

Totalt berörs 30 personer på marinbasen om det blir en nedläggning.

Enligt Per Juliusson blir det svårare att rektytera utbildare om Blekingegruppen läggs ner.

Totalt ska hemvärnsbataljonerna minska med hälften i hela Sverige, enligt förslaget.

– Färre hemvärnssoldater innebär att försvaret kan understödja samhället med färre personer där det stormar, svämmar över eller försvinner personer, säger Per Juliusson.