Tjänster försvinner när försvaret rationaliserar

Fem till tio tjänster kommer att försvinna inom försvarsmaktens serviceorganisation i Ronneby och Karlskrona. Det blir följden när serviceledningarna i de båda städerna slås ihop till en. Det säger Kajsa Söderstrand, informationschef på servicedivisionen.
Det är ännu oklart om den nya ledningen ska hamna i Ronneby eller Karlskrona. Övertaligheten kommer till största delen att lösas genom pensionsavgångar, men det kan bli uppsägningar också, enligt Söderstrand. Försvarsmaktens logistik är en serviceorganisation som bland annat har hand om transporter och förråd.