Vattensalamandern ska räknas

Länsstyrelsen efterlyser uppgifter från allmänheten om var det finns större vattensalamander i länet.

Just nu leker det ödlelika groddjuret och lägger sina ägg i stillastående vatten, så därför det kan vara lättare att få syn på den.

Större vattensalamander är en av de arter som ska inventeras i Blekinge i år.

Arten är fridlyst och hotas bland annat av utdikning.