Fler nyföretagare är kvinnor

Antalet kvinnor som startar företag i Blekinge blir allt fler och störst är ökningen i Karlskrona.

Antalet nystartade kvinnliga företag i Karlskrona ökade med 133 procent jämfört med för två år sedan.

– Jag får ungefär två samtal i veckan från kvinnor som är intresserade av att starta företag. Det är kvinnor som är över 40 år och som vill förverkliga idéer, säger Annelie Petersson Norrman som är projektledare för Företagsamma kvinnor i Karlskrona.

Utbildning och nätverk
Enligt Bolagsverket startade 107 kvinnor företag i Karlskrona förra året, vilket är 61 fler än året innan.

Annelie Petersson Norrman tror att en anledning till att det kvinnliga företagandet ökar är att kommunen satsat på att utbilda kvinnor i vad det innebär att driva företag.

– Och nätverksbyggandet har också visat sig väldigt lönsamt, säger hon.

Stark utveckling i Blekinge
Det var inte bara i Karlskrona som fler kvinnor startade företag under förra året.

Nyföretagarcentrat Jobs and society rapporterar att det kvinnliga företagandet ökade över hela Blekinge och den positiva utvecklingen ser även ut att hålla under detta år.

– Blekinge har tidigare legat bland de lägsta i landet men nu ligger vi på andra plats i Sverige så det är bara Gotland som ligger före oss, säger Annelie Petersson Norrman.

Fortfarande flest män
Även om det kvinnliga företagandet ökade markant under förra året var det fler män än kvinnor som startade företag.

Männen stod för drygt 60 procent av nyföretagandet i Blekinge.

Medan männen väljer att starta företag inom bygg-, transport och kommunikationssektorn väljer kvinnor att starta företag främst inom tjänstesektorn.

– Främst inom hälsa, vård och konsulttjänster och det är branscher som kvinnor redan är verksamma inom, säger Annelie Petersson Norrman.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se