Länsstyrelsen letar skyddsvärda träd

Hittills har det hittats nästan 17 000 träd i Blekinge som länsstyrelsen vill skydda.

I tre år har länsstyrelsen letat efter träd som är särskilt trivsamma för olika sorters insekter, lavar och växter.

Nu kraftsamlar man ytterligare för att hitta de skyddsvärda träden och antalet bra träd väntas öka kraftigt den närmsta tiden.

Till exempel kan gamla tjocka ekar vara exempel på träd som länsstyrelsen är ute efter.

Inventeringen av träden blir ett underlag till länsstyrelsens fortsatta naturvårdsarbete.