Ökad torskfiskekvot i Östersjön

Fiskeriverket ökar kvoten för torskfiske i stora delar av Östersjön, men bara för sådant fiske som inte sker med trål.

Samtliga delar av Östersjön och Bottniska viken omfattas, förutom sydligaste delen väster om Bornholm.

Tilldelningen höjs från 1200 kilo per ranson och vecka till 2000 kilo per ranson och vecka. Ransonerna beräknas utifrån från fartygens storlek.