Klimatrapportörer oeniga

De två klimatrapportörerna är oense om man ska kämpa för en fyrfilig motorväg eller inte.

Det var i torsdags som den ena klimatrapportören på Region Blekinge, socialdemokraten JanAnders Palmqvists gick ut och sa att fokus bör ligga på järnvägen i stället för E:22an.

– Jag trodde det var ett aprilskämt, men det var ju sanning, säger den andra klimatrapportören, moderaten Carl-Göran Svensson.

Han säger att de inte hade diskuterat frågan i förväg och att han inte tänker vika sig på punkten E:22an.

Carl-Göran Svensson menar vidare att socialdemokraterna inte har kvar någon trovärdighet i frågan om E:22an.

De två klimatrapportörerna ska lämna in en gemensam rapport till regeringen om förslag på klimatåtgärder i länet den 30 juni. Och Carl-Göran Svensson säger att det blir regeringen som får ta det slutgiltliga beslutet om han och JanAnders Palmqvist inte kan komma överens.

Calr-Göran Svensson vill dock understryka att man måste ta miljön på stort allvar.

- Jag litar på forskningen, att det kommer att hittas nya alternativ, säger han.