Ansträngd ekonomisituation på landstinget

Minskade skatteintäkter kan komma att leda till ytterligare besparingar inom landstinget i Blekinge.
Prognosen för i år visar att skatteintäkterna minskar med 24 miljoner kronor, vilket skulle leda till ett underskott på cirka tio miljoner kronor vid årets slut. Landstingsdirektör Jan Larsson är oroad över utvecklingen och under april månad kommer ekonomiska åtgärder att presenteras.